Diálogo interartístico entre “palabra” e “imaxe”

co relato ” Ei, chico” de Rosalía Fernández Rial.

  •  Obra Colectiva publicada no 2020 por BAIA

Portada do Libro